Leren en werken bij Defensie

Defensie biedt 3 verschillende, geaccrediteerde bachelorstudies op wetenschappelijk niveau: een strategische, bedrijfseconomische en technische variant

Wel eens gedacht aan leren en werken bij Defensie? Studeer leiderschap op universitair niveau.

De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is het opleidingsinstituut van Defensie en daarmee verantwoordelijk voor jouw academische opleiding. Je militaire vorming en persoonlijke ontwikkeling vormen de rode draad binnen het curriculum.

Defensie beschikt over twee universiteitscampussen: de Koninklijke Militaire Academie in Breda en het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Je studiekeuze bepaalt waar jij je bachelor zult volgen.

Defensie biedt 3 verschillende, geaccrediteerde bachelorstudies op wetenschappelijk niveau: een strategische, bedrijfseconomische en technische variant. Zie voor meer informatie en toelatingseisen: